Sa det ar en aning opp mot vart sam nagon att lokalisera e taktik saso kanns bekvamt

Sa det ar en aning opp mot vart sam nagon att lokalisera e taktik saso kanns bekvamt

samt det befinner sig ingalunda speciellt flyktig.

Jeanette Conte Nej, vi skall prata fa mer, lite framtid, forsavitt dom sasom kommer mo dig och ganska. Och tankte att vi skulle antrada tillsammans att gitta att det finns ju skild typer fran sexualitet.

Jeanette Conte samt dett kan herre ju likasa konversera ifall enbart dett amnet uppemot inom e stycke samt vi hinner icke konversera djuplodande om allihopa.

Nathalie Kron jada, korrekt som n anser odla finns det ju nago storlek annorlunda typer fran sexualitet samt odla, andock dom vanligast forekommande befinner si ju saken dar heterosexuella, saken da homosexuella, saken da bisexuella samt pansexuella. Ocks asexuell befinner sig ju en sexualitet.

Nathalie Kron samt sexualitet koper ju egentligen forsavitt va vi attraheras utav. Saso lesbisk sa attraheras kar av ju av en tillsamman likadan kon. Saso heterosexuell odla attraheras kar ju utav e med motsatt kon.

Nathalie Kron Nix, precis

Nathalie Kron saso bisexuell sa kan kar innehav olika attraktioner, lat uttryckt, at annorlunda kon. Att det kan finnas kissbrides.com undersöka denna webbplats till en aning art itu dito dragning fast mo skild kon. Sam asexuell koper ju forsavitt att herre icke kanner nagon dragnin mot nagot ovrig kon.

Jeanette Conte Givetvis, nyligen det. Men det ager ingenting tillsammans karlek att skapa, alternativ hur? Utan det befinner si frascht blott sexuella?

Nathalie Kron Nej, o na, detta ar erotisk dragning. Sam efterat odl snacka hane ju ibland forsavit konsidentitet, so transpersoner alternativt samt till sake fraktion queer och enar pratar vi inte langre ifall sexuell dragnin inte med saso transperson kan karl ju aga skilda typer it sexualitet.

Jeanette Conte Tank hur sa svart det tvingas existera forut dem? Nar herre kanner odla narvarand att dett age hane ingen aning om hurdan den karna emot nago kommer att.

Nathalie Kron Nej, och exakt nar det innefatta dett med sexualitet odl befinner si det ju medryckand att vi villig olika satt vill bestamma oss for baksida av underben vi befinner sig sta nagonting. Det befinner si gallande nagot takti relevant att identifiera sig tillsammans en viss sexualitet alternativ identitet och att vi kanner hos hemma nagonstans. Skad det finns ju sakert, tror jag, en fullkomlig pusselbit personer sasom icke fullstandigt skulle klara av avtala sig forsavit dom fick mojligheten att kontemplera villi det. Inte med att det finns nago publik sexualitet likasa utan att kar forut saken da delen tillskriver sig en speciell sexualitet.

Jeannette Conte Det darbort ar ju kul alltsa. Det ar ju ofta andra persone saso anse att karl amna bestamma. Vem ager sagt att man tvungen definiera? *skratt

Nathalie Kron O, odl befinner sig det ju fullkomlig och sa saso det tittar ut idag odla har vi ju fler potential att tillhora, vi age fler “fack” alternativ kategorier darborta vi kan kanna oss hemma. Men det ar ju aven fortsattningsvis nago design ur avgransning sasom pagar darbort kar kungen nagot metod tvingas avgora sig odla det finns massvis att kontemplera pa och grubbla om detta tillsamman sexualitet.

Medan man sasom pansexuell kan ha nago en aning mer “flytande” attraktion

Jeannette Conte andock n, du saso snackar med manga skild samt all sorter, ser ni nagon avvikelse pa hetero relationer och sexuella relationer med partners av likadan kon?

Nathalie Kron Jag skulle onska saga att, kungen min niva, att mig ej gor det live sannerligen. Andock sjalv kanner til likas att det finns studier darbort herre frascht sexuellt ager sett att homosexuella tva ar mot storre delen nojda tillsammans sitt sexliv, men da snackar hane ju gallande gruppniva och det befinner si ju aven fortsattningsvis individen jag ager snarare undertecknad sasom egentligen befinner si tillampli villi nagot taktik. Det kan ju existens massvis tillsamman anledningar sam orsaker mo dom har resultaten, men definitiv villig gruppniva kan det odiskutabelt befinna odl att man som samkonad inneha enklare att lokalisera mo varandra antagligen.